Przeglądy systemów przeciwpożarowych

W przypadku pożaru, dym i gazy spalinowe powstające w wyniku spalania materiałów budowlanych oraz wyposażenia wnętrz, w krótkim czasie wypełnią pomieszczenia i mogą spowodować duszenie oraz uniemożliwić ewakuację ludzi. Wentylacja przeciwpożarowa może działać w połączeniu z systemami przeciwpożarowymi. Współpraca tych systemów zwiększa efektywność działań ratowniczych i minimalizuje straty w przypadku pożaru. W halach o skomplikowanej konstrukcji, takich jak hale przemysłowe, wentylacja przeciwpożarowa może być połączona z systemem kontroli dymu. W takim przypadku, wentylacja przeciwpożarowa działa w połączeniu z systemem kontrolującym dym, który kieruje gazy spalinowe na zewnątrz budynku, a jednocześnie umożliwia ewakuację pracowników. W podsumowaniu, wentylacja przeciwpożarowa jest najważniejszym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego każdego biurowca. Montaż i przeglądy powinny być robione systematycznie przeglądy pozwalają na utrzymanie systemu w pełnej sprawności. Współpraca wentylacji przeciwpożarowej z innymi systemami przeciwpożarowymi zwiększa ich efektywność i ogranicza szkody w przypadku pożaru.