Specjalista Neurologa, EMG dr Katarzyna Toru?ska

Dr Toru?ska kieruje pracowni? neurologiczn? w Stolicy w dzielnicy S?u?ewiec. Leczenie neurologiczne w gabinecie i online. Skierowania na badania krwi pakiety neurologiczne. Prby neurofizjologiczne przeprowadzane s? na najnowszym Keypoint w Warszawie. Katarzyna Toru?ska prowadzi?a pierwsz? w Polsce poradni? Spazmofiliczn? w szpitalu MSW Warszawa. Wykrywanie chorb i dolegliwo?ci neurologicznych min.: zesp? parkinsonowski; padaczka; omdlenia ; choroby z??cza; choroby neuronu obwodowego; choroby zwyrodnieniowe; ot?pienia; polineuropatie; udar; prba ischemiczna; migrena; dyskopatia; kr?tkowica. Badanie emg jest badaniem funkcjonowania mi??ni i nerww, pokazuj?ce stopie? i wymiar uszkodzenia nerww lub mi??ni.