Praca w ochronie Krak體

?wiadczenie us?ug ochrony mienia to misja, kt髍? od 15 lat wyznacza sobie TIME GROUP. To firma zatrudniaj?ca obecnie ponad 1500 os骲, a wielu z nich znalaz?o zatrudnienie w ramach programu aktywizacji os骲 z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Oferujemy prac? osobom z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Oferujemy prac? na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych, ale poszukujemy r體nie? sta?ych pracownik體, kt髍zy b?d? na pierwszej linii reprezentuj?c TIME GROUP w ca?ej Polsce. Praca dla os骲 niepe?nosprawnych w przemy?le, szpitalach i budownictwie, a tak?e w budynkach administracyjnych i transporcie publicznym. TIME GROUP zapewnia: - Stabiln? i bezpieczn? prac? ze wszystkimi ?wiadczeniami zgodnie z umow? o prac? - Pewne wynagrodzenie, zawsze na czas - Mo?liwo?? podnoszenia kwalifikacji - Pe?ne umundurowanie i niezb?dne wyposa?enie pracownik體 ochrony - Elastyczny harmonogram pracy - Godne warunki zatrudnienia w solidnej firmie, kt髍a istnieje na rynku od ponad 15 lat